Na de ingreep

Acute pijn service (APS)

De behandelende anesthesioloog maakt afspraken over de voor u geschikte pijnmedicatie. Bij sommige ingrepen vindt de pijnbestrijding plaats door middel van zogenoemde pijnpompen of katheters. In dat geval bezoekt ons pijnteam en/of de anesthesioloog u de eerste dagen na de ingreep.

Om beter inzicht te krijgen in de mate waarin u als patiënt pijn ervaart, zal aan u drie maal per dag een ‘pijncijfer’ worden gevraagd. Het pijncijfer is een indeling op een schaal van 0 (geen pijn) tot 10 (ondraaglijke pijn).

U geeft ZELF een cijfer voor de pijn. Dit cijfer wordt geregistreerd door de verpleegkundige. Als hulpmiddel krijgt u een smiley-overzicht: