Voor zorgprofessionals...

Masteronderwijs & Stages

De afdeling Anesthesiologie & Pijngeneeskunde is actief betrokken bij onderwijs voor geneeskundestudenten en co-assistenten. Studenten uit verschillende fasen van hun studie doen bij ons klinische stages en wetenschappelijke stages. In het kader van het Erasmus-programma ( een Europeese programma voor studentenuitwisseling) brengen eveneens internationale studenten regelmatig hun stages in het vakgebied anesthesiologie op onze afdeling door. Wij streven ernaar om ze in deze periode zo veel mogelijk te helpen participeren op de afdeling.

Geneeskundestudenten UM

OnderwijsDe bij het geneeskunde-onderwijs betrokken stafleden zijn allemaal geschoold in de principes van probleemgestuurd onderwijs (PBL), een van de speerpunten van de UM. Bovendien zijn wij ook bij de arts-klinisch onderzoeker (AKO) opleiding betrokken en worden verschillende lezingen bij de faculteit door onze afdeling verzorgd. De begeleiders van de studenten nemen regelmatig deel aan projecten van de UM in het kader van docentprofessionalisering.

Anesthesie-stages Co-assistenten Co-ass

De afdeling Anesthesiologie & Pijngeneeskunde voorziet in verschillende klinische (keuzestage en GEZP) en wetenschapsstages  (voor WESP en AKO-studenten). Klik onderaan de pagina op het uitklapmenu (lees meer) voor meer informatie over de inhoud van deze stagemogelijkheden. Deze informatie vind je ook op de portaal van FHML

Aanmelden voor een Anesthesie-stage?

Heb je interesse in het volgen van een klinische of wetenschapsstage bij de afdeling Anesthesiologie & Pijngeneeskunde? Voor een GEZP- of WESP-stage kun je je via de FHML portal aanmelden. Na deze aanmelding volgt een sollicitatieprocedure op de afdeling. Voor het aanmelden voor een keuzeco-schap en meer algemene vragen kun je je direct per mail terecht bij mw. P. Moonen-Florax. Onze stages zijn gedurende het hele jaar beschikbaar en het is mogelijk dat meerdere studenten tegelijk starten. Als akkoord is gegeven voor de stage, volgt een persoonlijk kennismakingsgesprek met de stagecoördinatoren:

  • drs. F. Borgers voor de klinische stages
  • dr. D. de Korte voor de wetenschapsstages

  

Stafleden

Onderzoekers

Secretariaat