Anesthesie bij kinderen

Na de ingreep van uw kind

Na de operatie laat de anesthesioloog uw kind uit de narcose ontwaken en wordt uw kind naar de uitslaapkamer gebracht. Zodra uw kind daar aangekomen is, wordt er naar de afdeling gebeld en mogen de ouders naar de uitslaapkamer komen. Na de operatie heeft uw kind een infuus. Afhankelijk van de ingreep heeft uw kind eventueel nog andere slangetjes, bijvoorbeeld om wondvocht weg te laten lopen. Dit is doorgaans van tevoren door de behandelende arts met u besproken.

PijnbestrijdingMeten van pijn met de pijnlineaalMeten van pijn met de pijnlineaal
Het herstel van een operatie verloopt voorspoediger als uw kind weinig pijn heeft in de eerste dagen na de operatie. Daarom streven wij naar een goede pijnbehandeling na de operatie.
De behandelende anesthesioloog zal met u bespreken wat de meest geschikte pijnbehandeling voor uw kind is. Meer informatie vindt u in de patiëntenfolder ‘Pijn bij Kinderen’.

Complicaties en bijwerkingen
De anesthesiemiddelen van tegenwoordig zijn binnen een dag weer helemaal uit het lichaam verdwenen. Ernstige complicaties door de anesthesie komen nog uiterst zelden voor. Het kan wel zijn dat er vervelende bijwerkingen optreden zoals misselijkheid, overgeven, keelpijn en tijdelijke heesheid. De meeste klachten na de ingreep worden echter vooral door de ingreep zelf veroorzaakt. Het is niet precies te voorspellen hoe snel uw kind herstelt. Dit is afhankelijk van het kind en van de ingreep. Op de dag van de ingreep zelf kan uw kind nog enige tijd suf of vergeetachtig zijn of wankel op de benen staan. Misselijkheid treedt meestal alleen direct na de ingreep op en zelden thuis.

Informatie over het verloop van de operatie
Na de operatie krijgt u zo spoedig mogelijk informatie over het verloop van de operatie. Soms geeft een arts meteen na de ingreep (telefonisch) informatie. De arts komt in elk geval nog langs op de afdeling om te kijken hoe het met uw kind is en om u te vertellen hoe de operatie is verlopen. De arts heeft meerdere operaties of onderzoeken op een dag. Daarom kan het voorkomen dat u tot aan het eind van de middag moet wachten op de inlichtingen van de arts.