Voor zorgprofessionals...

Onderwijs UM

De afdeling Anesthesiologie en Pijnbestrijding is actief betrokken bij het studentenonderwijs. Deze onderwijsactiviteiten zijn zeer divers en omvatten o.a.:

  • Onderwijs op de Universiteit Maastricht (UM)
  • Studentenbegeleiding tijdens anesthesie-stages (keuzecoschappen, Wetenschap Participatie - WESP, Gezondheidszorg Participatie - GEZP)
  • Organisatorische onderwijstaken

Studentenonderwijs UM 

onderwijsgroep op de UMonderwijsgroep op de UM De bij het studentenonderwijs betrokken stafleden zijn allemaal geschoold in de principes van probleemgestuurd onderwijs, waar de UM bekend om staat. Bij dit onderwijsprincipe speelt de student zelf de hoofdrol en neemt een heel actieve rol in. Er wordt vaak in kleine groepen gewerkt, die onder begeleiding van een tutor leerplannen en leerdoelen uitwerken.
Bij verschillende blokken van het curriculum geneeskunde zijn tutoren van de afdeling Anesthesiologie en Pijnbestrijding betrokken. Bovendien zijn wij ook bij de arts-klinisch onderzoeker (A-KO) opleiding betrokken.
Tenslotte worden verschillende lezingen bij de faculteit door onze afdeling verzorgd. Op organisatorisch vlak zijn wij in de blokplanning van verschillende blokken betrokken.

Internationaal karakter

Studenten uit verschillende fasen van hun studie doen bij ons klinische stages en wetenschappelijke stages. In het kader van het Erasmus-programma ( een Europeese programma voor studentenuitwisseling) brengen eveneens internationale studenten regelmatig hun stages in het vakgebied anesthesiologie op onze afdeling door. Wij streven ernaar om ze in deze periode zo veel mogelijk te helpen participeren op de afdeling.

Klinische stages

Voor alle studenten die bij ons klinische stages lopen worden individuele roosters gemaakt, waarbij erop gelet wordt dat zij met alle facetten van ons vakgebied in aanraking komen. Dit betreft natuurlijk het gehele perioperatieve proces: preoperatieve screening, de anesthesie zelf en de postoperatieve zorg, inclusief de postoperatieve pijnbestrijding. Verder komt ook de behandeling van chronische pijn aan bod. Intensive care en traumaopvang zijn onderdeel van de acute zorg die behandeld wordt. Een leerdoel dat bij de klinische stages anesthesiologie altijd een grote rol speelt is luchtwegmanagement. Van de studenten krijgen wij regelmatig positieve terugkoppeling over ons stageaanbod!

Wetenschappelijke stage

Naast de klinische stages bieden wij verschillende mogelijkheden tot wetenschappelijke stages aan. De WESP in jaar 6 van het curriculum geneeskunde is hier het beste voorbeeld van. Wetenschappelijke projecten over verschillende onderwerpen die geschikt zijn voor een WESP-stage worden gepubliceerd op het internet op de Electronic Learning Environment van de Universiteit Maastricht (EleUM). Studenten worden individueel begeleid door leden van de onderzoeksteams. De begeleiders van de studenten nemen regelmatig deel aan projecten van de Universiteit in verband met docentprofessionalisering.

Stafleden