Tijdens de ingreep

Operatiekamers

Safety check
Op verschillende momenten tijdens uw opname stellen zorgverleners u een aantal controlevragen. Meerdere malen vraagt een zorgverlener naar uw naam, uw geboortedatum, welke operatie u krijgt en eventueel aan welke kant van het lichaam (links of rechts) u geopereerd wordt. Tevens wordt het polsbandje gecontroleerd. Deze vragen worden herhaaldelijk gesteld om uw veiligheid te garanderen en om te kijken of alle beschikbare medische informatie over u klopt.

Naar de holdingDe holdingDe holding
De verpleegkundige brengt u met bed, eerst naar de 'holding'; de voorbereidingsruimte van de operatieafdeling. Uw familie mag tot hier meelopen. Een medewerker helpt u op een operatietafel. U krijgt ook een deken want op de operatiekamer is de omgevingstemperatuur laag (18 tot 20 graden). Het kan zijn dat u in de holding een tijdje moet wachten voordat een medewerker van de operatiekamer u komt ophalen. 

De operatiekamerDe operatiekamerDe operatiekamer
Op de operatiekamer zijn de anesthesie- medewerker, de anesthesioloog, de operatieassistenten, de chirurgen en de arts-assistent aanwezig. De anesthesioloog bereidt u voor op de narcose. U krijgt een infuus en wordt aangesloten aan de bewakingsmonitor. De chirurg controleert vervolgens weer uw gegevens (safety check). Als u slaapt of als de verdoving is ingewerkt, begint de chirurg met de operatie of het onderzoek. Via de bewakingsmonitor worden uw ademhaling, bloeddruk, temperatuur en hartslag continu in de gaten gehouden.

Tijdens uw operatie kan uw familie wachten in de divisieruimte of in het bezoekersrestaurant. Via de verpleegafdeling of het Chirurgisch Dagcentrum wordt de familie geïnformeerd wanneer u op de Recovery gearriveerd bent.

Na de operatie
Na de operatie verzorgt de operatieassistent uw wond en maakt de anesthesioloog u wakker. Het kan zijn dat u dit niet bewust ervaart. De bewakingsapparatuur wordt afgekoppeld en de anesthesioloog brengt u naar de Recovery / PACU of naar de Intensive Care. Als u naar de Intensive Care gaat, is dit vooraf met u afgesproken of is tijdens de operatie besloten dat u alsnog meer bewaking nodig heeft.