Voor zorgprofessionals...

Opleiding tot anesthesioloog

De opleiding Anesthesiologie in het MUMC+ duurt zoals landelijk bepaald 5 jaar. Hiervan wordt het tweede opleidingsjaar doorgebracht in een perifere kliniek.

Dit kan zijn het

  • Catharina ziekenhuis Einhoven
  • het Maxima Medisch Centrum in Veldhoven
  • of het Canisius ziekenhuis in Nijmegen

Er zijn verschillende stages die vanaf het derde opleidingsjaar worden doorlopen, dit zijn:

  • IC
  • kinderanesthesiologie
  • cardioanesthesiologie
  • pijngeneeskunde.

Het laatste jaar wordt gewijd aan de 2-kamerstage en een verdiepingsstage naar keuze. Onze opleidingsgroep bestaat iets meer dan 40 AIOS. Naast de operatiekamer werken de AIOS op de polikliniek, de IC, de recovery of doen zij consulten op de afdeling. Dit alles doen zij onder supervisie van stafleden. Naast de opleiding krijgen AIOS de ruimte om onderzoek te doen, onderwijs te geven of in lokale danwel landelijke besturen plaats te nemen.