Voor patiënten...

Over anesthesiologie...

In overleg met uw behandelend arts kan worden besloten dat u een operatie of onderzoek onder anesthesie zult ondergaan

InfuusInfuus Het woord anesthesie komt uit het Grieks en betekent gevoelloosheid of verdoving.

Anesthesie wordt op verschillende manieren gegeven:

  • als narcose (u bent dan geheel buiten bewustzijn); 
  • als sedatie (met een slaapmiddel);
  • als ruggenprik;
  • als plaatselijke verdoving (alleen het betreffende deel van het lichaam wordt verdoofd);
  • of in een combinatie van deze vormen.

 Maar uw anesthesioloog heeft nog meer te bieden...