Polikliniek Pijngeneeskunde

UPCM

Het Universitair Pijncentrum Maastricht (UPCM) is onderdeel van de afdeling Anesthesie & Pijngeneeskunde van het MUMC+. Het centrum is verbonden aan de polikliniek Pijngeneeskunde. Naar deze polikliniek kunnen patiënten worden verwezen voor onderzoek en behandeling van chronische pijn.

Verwijzing

U kunt door een huisarts of specialist worden verwezen naar de Polikliniek Pijngeneeskunde. Wanneer u zich (telefonisch) aanmeldt bij de polikliniek krijgt u eerst een vragenlijst toegestuurd. Nadat deze ingevuld is ontvangen, wordt er een afspraak gemaakt.

Deze vragenlijst is bedoeld om informatie te krijgen over uw probleem. Het is vooral bedoeld om geen tijd te verliezen met onderzoeken of behandelingen die u reeds heeft gehad. Aan de hand van de lijst wordt een afspraak gemaakt bij een van de specialisten (neuroloog of anesthesioloog) of een van hun arts-assistenten.

pijn
In het UPCM kunnen patiënten met chronische pijnklachten een multidisciplinaire pijnbehandeling krijgen.
Werkwijze
Voorbereiding

U krijgt een aantal pijnvragenlijsten over uw pijnklachten toegestuurd. Het pakketje bevat een retourenvelop waarmee u de vragenlijsten kunt terugsturen. Zodra wij deze ontvangen hebben wordt u schriftelijk op de hoogte gesteld van uw eerste afspraak op de Polikliniek Pijngeneeskunde van het UPCM.

De pijnvragenlijsten vormen een onderdeel van het diagnostisch onderzoek naar uw pijn en zijn voor uw behandelend arts een belangrijk onderdeel om een goede behandeling in te stellen. Het is dan ook van groot belang dat u de vragen zo zorgvuldig mogelijk invult.

Behandelingsplan

U wordt nooit voor meerdere pijnklachten tegelijkertijd behandeld binnen onze polikliniek. U moet dan ook een keuze maken voor welke pijnklacht u behandeld wilt worden. Waarschijnlijk heeft u deze keuze reeds met uw verwijzend arts gemaakt. Over deze klacht moet u de pijnvragenlijsten invullen. Voor andere pijnklachten, die dus niet in behandeling zullen worden genomen, begint het gehele traject opnieuw zodra de behandeling van de eerste klacht is afgesloten. Dit houdt in dat er weer speciale tijd voor een eerste consult wordt gepland en dat u dan opnieuw pijnvragenlijsten moet invullen.

Na het eerste bezoek bespreken wij met u wat de mogelijke behandelingen zijn. Samen met u zal dan een behandelingsplan worden gemaakt. Een overzicht van de mogelijke behandelingen vind u op onze site Pijn.com. Klik hier voor onze contactgegevens.

 

 

vragenlijst
Voorafgaand aan uw afspraak vult u een paar pijnvragenlijsten in.
Sluit de enquête