Na de ingreep

Recovery / PACU

RecoveryRecovery/PACUNa de operatie brengen de anesthesioloog en de anesthesiemedewerker u naar de Recovery of uitslaapkamer. Het azM heeft op niveau 2 een recovery ten behoeve van het Chirurgisch Dagcentrum en op niveau 3 een Recovery/PACU gekoppeld aan de Centrale Operatie-afdeling. De PACU is de Post Anesthesia Care Unit en is 24 uur per dag en 7 dagen per week geopend.

Hier zien gespecialiseerde verpleegkundigen er op toe dat u rustig bijkomt van de operatie en er wordt bijzondere aandacht besteed aan met de operatie/ingreep samenhangende zaken zoals pijn, misselijkheid en braken, bloedverlies e.d. Evenals tijdens de operatie, bent u op de recovery/PACU aangesloten op de bewakingsapparatuur. Soms loopt er een slangetje door uw neus om uw maag te ontlasten of om u extra zuurstof te geven. De medische zorg en coördinatie vallen onder de afdeling Anesthesiologie.

Zodra u voldoende wakker bent uit de narcose, of de ruggenprik voldoende is uitgewerkt, gaat u terug naar de afdeling. Het kan ook zijn dat u nog enige tijd op een speciale bewakingsafdeling moet blijven omdat de aard van de operatie een wat langere intensieve zorg noodzakelijk maakt. U blijft dan een nacht op de PACU of u gaat naar een Medium Care of Intensive Care afdeling. Zowel op de PACU als op de Medium Care en de Intensive Care kunt u bezoek ontvangen.