Voor zorgprofessionals...

Simulatiecentrum

Simulatie onderwijsAnaesthesie simulatie onderwijsSimulatie-vaardigheidsonderwijs is in zijn algemeenheid bewezen doelmatiger en patiëntveiliger dan traditioneel klinisch onderwijs. Het wordt daarom wereldwijd steeds meer toegepast. Ook in ons land speelt simulatie-vaardigheidsonderwijs inmiddels in diverse opleidingen in de gezondheidszorg een belangrijke rol. Door in een voldoende realistische, gesimuleerde omgeving  te oefenen in het omgaan met allerlei klinische taken en problemen ben je beter op de praktijk voorbereid en wordt de patiënt beter en veiliger geholpen.
Het Maastricht Universitair Medisch Centrum ( MUMC ) beschikt sinds 2008 over een Simulatiecentrum als centrale faciliteit, met een breed scala aan trainings-mogelijkheden, inclusief teamtrainingen.
In het Simulatiecentrum kunnen professionals van binnen en buiten het MUMC in een veilige omgeving, onder deskundige begeleiding, hun kennis, vaardigheden en competenties verbeteren. Sinds 2008 brengen alle AIOS Anesthesiologie 4 halve dagen per jaar op het Simulatiecentrum door voor vaardigheidsonderwijs en met name teamtraining. Bij deze teamtrainingen  worden door drie AIOS steeds twee of drie scenario’s  doorlopen en nabesproken, vaak aan de hand van audiovisuele opnamen van het verloop van de scenario’s. Wat technische vaardigheden betreft wordt geoefend in luchtwegbeleid (waaronder flexibel fiberoptisch intuberen en jetventilatie), vasculaire toegang, spinaal / epiduraal, thoraxdrainage, etc.
Het Simulatiecentrum is onderdeel van de nieuwe MUMC+ Academie, waarin alle klinisch onderwijs faciliteiten van het azM eindelijk verenigd zijn. De andere twee poten zijn Zorgopleidingen en Medische Vervolg Opleidingen.
Meer informatie over het Simulatiecentrum