Voor de ingreep

Uw eigen voorbereiding

 

Als u zich goed voorbereidt, zal dit uw eigen veiligheid tijdens de ingreep ten goede komen en verkleint u de kans op bijwerkingen en complicaties door de anesthesie.

 

Hoe lang moet ik nuchter zijn voor de ingreep?

Nuchter zijn voor de ingreep

Voor uw eigen veiligheid is het erg belangrijk dat u tijdig nuchter bent op de dag van uw ingreep. Hieronder staat aangegeven waar u zich aan dient te houden bij de behandeling op het Chirurgisch Dagcentrum of andere afdeling van waaruit u geopereerd wordt.

Via Bureau Opname krijgt u de datum en het tijdstip van aanmelden bij de balie van de afdeling. Vanaf dat tijdstip van aanmelden rekent u terug indien u op de dag van de ingreep opgenomen wordt:

 • Vanaf 6 uren voor aanmelding mag u niets meer eten. U mag wél nog helder vocht drinken, dus water (zonder koolzuur), thee of koffie met of zonder suiker, maar zónder melk.  
 • Vanaf 2 uren voor aanmelding mag u niets meer eten of drinken.

Als u té kort vóór uw ingreep nog gegeten en/of gedronken hebt, dan kan de ingreep niet doorgaan!
Uw gebruikelijke medicijnen mag u wel met wat water innemen.

Indien u reeds vóór de dag van uw ingreep in het ziekenhuis opgenomen bent, zal de verpleging met u bespreken vanaf wanneer u niet meer mag eten en/of drinken. Mocht het in uw geval niet noodzakelijk zijn dat u nuchter bent voor de ingreep, dan zal de arts dit vooraf met u bespreken.

Verder nog belangrijk:

De volgende richtlijnen gelden voor iedere patiënt die een vorm van anesthesie zal ondergaan:

 • Met homeopathische geneesmiddelen moet u één week voor de ingreep stoppen.
 • Het is raadzaam om 24 uur vóór en 24 uur ná de ingreep niet te roken en geen alcohol of andere drugs te gebruiken.
 • Nagellak, gel- en kunstnagels moeten verwijderd worden, minimaal bij 1 nagel aan elke hand. Evenals sieraden, contactlenzen, piercings en een kunstgebit.
 • Bij een plaatselijke verdoving overlegt u met de anesthesioloog of u uw hoorapparaten, bril en gebitsprothese in of op mag houden.
 • Neem uw afsprakenkaart mee naar het ziekenhuis.
 • Neem vooraf (thuis) een douche of een bad. Poets uw tanden. Doe geen make-up op.
 • Draag losse, gemakkelijke kleding, zodat u geen problemen krijgt met het eventueel aangelegde verband.
 • Als u bij een plaatselijke verdoving wakker wilt blijven, kan uw eigen meegebrachte muziek eventueel zorgen voor de nodige afleiding.
 • De kans is altijd aanwezig dat u na de ingreep alsnog enige tijd in het ziekenhuis moet blijven.
 • Neem geen waardevolle zaken als sieraden, horloge, geld en bankpasjes mee naar het ziekenhuis. U kunt er enkele uren niet zelf op letten.
 • Neem alle medicijnen mee die u gebruikt.

Hebt u voor uw ingreep nog vragen over eten, drinken of medicijngebruik?
Bel dan even met de polikliniek anesthesiologie: 043-387 45 00.