Tijdens de ingreep

Verdoving van ledematen

Voor ingrepen aan armen en benen kan gebruik worden gemaakt van een zenuwblokkade. Door het inspuiten van een verdovingsmiddel rondom een zenuwbaan, worden de zenuwen tijdelijk geblokkeerd. Hierdoor ervaart u tijdens en tot enige tijd na de ingreep geen pijn. U blijft wakker tijdens de ingreep. Als u toch liever wilt slapen, dan kunt u om een slaapmiddel vragen.