Anesthesie bij kinderen

Voor de ingreep van uw kind

Tips om uw kind voor te bereiden op de ingreep
Voorbereiden op de ingreepVoorbereiden op de ingreepEen opname in het ziekenhuis en een operatie of onderzoek onder narcose zijn voor uw kind en uzelf emotionele gebeurtenissen die mogelijk spanning met zich meebrengen. Het is belangrijk om uw kind goed voor te bereiden op de opname. De leeftijd en het karakter van uw kind zijn bepalend voor wat u uw kind vooraf vertelt en op welke manier. Wij geven u hiervoor enkele tips:

 • Licht jonge kinderen bij voorkeur pas enkele dagen voor de ingreep voor. Dus niet te lang van tevoren.
 • Vertel altijd eerlijk en in eenvoudige taal wat er gaat gebeuren.
 • Vertel waarom uw kind in het ziekenhuis wordt opgenomen en hoelang het naar verwachting gaat duren.
 • Waarschijnlijk kan uw kind de uitleg over de opname niet in één keer begrijpen en verwerken. Kom er daarom regelmatig op terug.
 • Maak spelenderwijs duidelijk wat er gaat gebeuren (met een pop of beer die een verband of spuitje krijgt).
 • Neem een favoriete knuffel en een speeltje mee naar het ziekenhuis. 
 • Tijdens de ingreep mag uw kind geen sieraden of piercings dragen en geen nagellak op hebben.

Eten en drinken voor de ingreep
Het is erg belangrijk voor de veiligheid van uw kind dat uw kind tijdig nuchter is op de dag van de operatie. In onderstaand schema staat aangegeven waar u zich aan dient te houden, zowel bij opname op de Kinderafdeling als bij opname op het Chirurgisch Dagcentrum. Via Bureau Opname krijgt u de datum van de ziekenhuisopname te horen en het tijdstip van aanmelden bij de balie van de afdeling.
Indien de opname en operatie op dezelfde dag zijn, dan rekent u vanaf het tijdstip van aanmelden bij de balie voor de noodzakelijke nuchterheid (het eten en drinken) als volgt terug:

Baby’s (jonger dan één jaar):

 • Tot twee uur voor aanmelding is het drinken van water toegestaan.
 • Tot vier uur voor aanmelding is borstvoeding toegestaan (indien van toepassing).
 • Tot zes uur voor aanmelding flesvoeding is een beetje pap of een fruithapje toegestaan.

Kinderen vanaf één jaar:

 • Tot twee uur voor aanmelding is het drinken van water, aanmaaklimonade, appelsap of thee zonder melk toegestaan (géén melkproducten/maaltijd).
 • Tot zes uur voor aanmelding is een lichte maaltijd, bijvoorbeeld melk en een belegd beschuitje toegestaan.

Bij opname op de operatiedag zelf, controleert een verpleegkundige of de nuchterheid goed is nageleefd. In sommige gevallen is het nog mogelijk dat het kind nog iets mag drinken (indien de ingreep pas later plaats zal vinden). Ingeval de opname al een dag voor de operatie is, bespreekt de verpleegkundige die avond samen met u het nuchterheidsbeleid voor de volgende (operatie)dag.

Begeleiding van uw kind in het ziekenhuis
Uw kind wordt voorbereid en begeleid door een pedagogisch medewerker of verpleegkundige van de afdeling waar uw kind is opgenomen. Het pedagogisch team is een groep van medewerkers die gespecialiseerd zijn in de (psychologische) ondersteuning van kinderen in het ziekenhuis. Het pedagogisch team geeft ook voorlichting over de begeleiding van kinderen die een narcose moeten krijgen. Indien uw kind wordt geopereerd op de dag van opname, dan ontvangt u al van tevoren een brief met een uitnodiging voor voorlichting door het pedagogisch team. Als uw kind al de dag vóór de narcose wordt of is opgenomen, komt iemand van het pedagogisch team bij uw kind op de afdeling om voorlichting over de narcose te geven.