Anesthesie bij kinderen

Vóór de ingreep van uw kind

Polikliniek

Uw kind wordt vóór de ingreep op de pre-operatieve polikliniek gezien door een anesthesioloog. U ontvangt vooraf een gezondheidsvragenlijst die voor uw kind ingevuld moet worden. De anesthesioloog onderzoekt daarna uw kind en bespreekt met u en uw kind welke vorm van anesthesie voor uw kind het beste is. Op basis van de gegevens en de aard van de operatie wordt afgesproken of er nog aanvullende onderzoeken bij uw kind gedaan moeten worden. Dit kan gaan om bijvoorbeeld een bloedonderzoek, een urineonderzoek en/of een röntgenfoto.

Belangrijk: jonge kinderen zijn vaak verkouden. Mocht uw kind vlak voor de ingreep verkouden zijn, hoesten of koorts hebben, bespreekt u dit dan altijd tijdig met de anesthesioloog of neem contact op met de polikliniek Anesthesiologie & Pijnbestrijding. 

Tips om uw kind voor te bereiden

Een opname in het ziekenhuis en een operatie of onderzoek onder narcose zijn voor uw kind en uzelf gebeurtenissen die mogelijk spanning met zich meebrengen. Het is belangrijk om uw kind goed voor te bereiden op de opname. De leeftijd en het karakter van uw kind zijn bepalend voor wat u uw kind vooraf vertelt en op welke manier. Wij geven u hiervoor enkele tips, deze vindt u in onze patiëntenfolder. We adviseren ouders om deze tips van tevoren goed door te nemen en toe te passen.

Eten en drinken voor de ingreep 

Het is erg belangrijk voor de veiligheid van uw kind dat uw kind tijdig nuchter is op de dag van de operatie. Als de opname en operatie op dezelfde dag zijn, dan rekent u vanaf het tijdstip van aanmelden bij de balie voor de noodzakelijke nuchterheid (het eten en drinken) als volgt terug:   Bij opname op de operatiedag zelf, controleert een verpleegkundige of de nuchterheid goed is nageleefd. In sommige gevallen is het nog mogelijk dat het kind nog iets mag drinken (indien de ingreep pas later plaats zal vinden). Meer informatie over het nuchterheidsbeleid vindt u in onze patiëntenfolder, wij adviseren deze goed door te lezen.   

Belangrijk: als uw kind té kort vóór het tijdstip van de ingreep gegeten en/of gedronken heeft, dan kan de ingreep namelijk niet doorgaan! Houd bovenstaande richtlijnen dus goed aan en neem bij vragen contact op met de polikliniek Anesthesiologie & Pijnbestrijding. 

Pedagogisch team 

Een opname of verblijf in het ziekenhuis kan voor kinderen onbekend zijn. Een voorlichting kan kinderen helpen om hier beter mee om te gaan. Uw kind krijgt dan uitleg over wat ze ervaren vóórdat ze narcose of sedatie krijgen. Zij weten dan wat hun te wachten staat. Het pedagogisch team is gespecialiseerd in het ondersteunen van kinderen in een ziekenhuis en in het geven van voorlichting over narcose of sedatie. Mocht voor uw kind voorlichting en/of begeleiding wenselijk zijn, dan kunt u contact met het pedagogisch team opnemen. De contactgegevens en meer informatie over het pedagogisch team vindt u in de patiëntenfolder