Zorg rondom de operatie

Vóór de operatie of het onderzoek

Om uw ingreep zo veilig mogelijk te laten verlopen, moet de anesthesioloog een duidelijk beeld hebben van uw gezondheidstoestand. Daarom heeft u vóór uw ingreep een afspraak op de polikliniek Anesthesiologie.

Voorafgaand aan het gesprek vult u een vragenlijst in, die de anesthesioloog met u door zal nemen. Deze lijst krijgt u mee bij uw aanmelding bij Bureau Opname of u krijgt deze thuisgestuurd.

In de loop van 2015 gaan wij onze patiënten verzoeken om de vragenlijst digitaal in te vullen op een tablet. Dit gebeurt op de afdeling Anesthesiologie. In de oproepbrief voor uw afspraak wordt u dan gevraagd een kwartiertje eerder naar de polikliniek te komen.

Voor uw afspraak op de polikliniek Anesthesiologie verzoeken wij u mee te nemen:

  • De thuis door u ingevulde vragenlijst indien u deze van ons ontvangen hebt.
  • De medicijnen of een lijst van alle medicijnen die u gebruikt. 
  • Indien u hierover beschikt: schriftelijke informatie, uw medische dossiers of onderzoeksuitslagen van uw huisarts of eventuele behandelende specialisten van een ander ziekenhuis (bijvoorbeeld van uw cardioloog of longarts aldaar).
  • Informatie over uw allergieën of overgevoeligheden.

Met deze informatie voorkomen we wachttijd door het alsnog opvragen van allerlei relevante medische informatie. Wanneer alle informatie snel beschikbaar is, kan uw ingreep ook eerder ingepland worden.