Over anesthesiologie...

Wat doet een anesthesioloog?

De anesthesioloog is een medisch specialist die anesthesie – een narcose, sedatie (slaapmiddel) of verdoving – geeft wanneer u een ingreep moet ondergaan, zoals een operatie of een pijnlijk, belastend onderzoek. 

  • Vooraf bekijkt de anesthesioloog zorgvuldig of en op welke manier u de ingreep het veiligste kunt ondergaan. 
  • Tijdens de ingreep bewaakt de anesthesioloog onder meer uw hartslag en ademhaling.
  • Ná uw ingreep zorgt de anesthesioloog voor een optimale pijnstilling.

Ook bij patiënten die spoedeisende hulp nodig hebben houdt de anesthesioloog de vitale functies in de gaten, zoals de ademhaling, de bloedcirculatie, het bewustzijn, de lichaamstemperatuur, de elektrolyt- en hormoonbalans en de pijn. Waar nodig grijpt de anesthesioloog in en zorgt dat er optimale pijnstilling gegeven wordt. Dit gebeurt ook bij patiënten die acute of chronische pijn lijden en bij vrouwen die te veel pijn lijden tijdens de bevalling. 

Een anesthesioloog is een arts die kennis heeft van de werking van het gezonde en het zieke lichaam en van de opbouw van het lichaam. Hij/zij weet hoe een medicament in het lichaam werkt en eruit verdwijnt. Hiervoor heeft de anesthesioloog na de algemene artsenopleiding de vijfjarige specialisatie anesthesiologie gevolgd. 

Sommige algemene anesthesiologen hebben zich ook nog gespecialiseerd in aandachtgebieden. Zo kunt u bijvoorbeeld te maken krijgen met de anesthesioloog-intensivist die zich voornamelijk bezighoudt met intensive care of met een professional die gespecialiseerd is op het gebied van chronische pijn of met een specialist in kinderanesthesie of hart- en longchirurgie. 

Een deel van hun werk kunnen de anesthesiologen overdragen aan arts-assistenten en coassistenten en physician assistants. De specialisten blijven echter verantwoordelijk voor de taken die ze overdragen. Veel anesthesiologen in het Maastricht UMC+ werken niet alleen als arts maar ook als wetenschappelijk onderzoeker. Bovendien geven veel van hen onderwijs aan geneeskunde-studenten.