Voor patiënten...

Zorg rondom de operatie of het onderzoek

Om u zo goed mogelijk voor te bereiden op uw ingreep onder anesthesie, spreekt u vooraf met de anesthesioloog. Meestal gebeurt dit tijdens een afspraak op de polikliniek Anesthesiologie.

Tijdens en na de ingreep blijft de anesthesioloog ook nauw betrokken bij de zorg rondom uw operatie of onderzoek.

Voor de afdeling Anesthesiologie volgt u in het ziekenhuis de route 6 - 1 (blauw).