Informatie: vóór, tijdens en na uw ingreep

Ik krijg een anesthie en nu?

Als uw kind narcose moet krijgen

Anesthesie bij kinderen

Narcose? Maar ik ben zwanger...

Anesthesie bij zwangeren

Verschillende vormen van anesthesie uitgelegd...

Wat is anesthesie?

De pre-operatieve screening vóór uw ingreep

Polikliniek Anesthesiologie

De polikliniek voor uw chronische pijnklachten

Polikliniek Pijngeneeskunde