WearIT4Health heeft als doel om een innovatieve, draagbare multisensor te ontwikkelen voor het monitoren van in een ziekenhuis opgenomen patiënten.


Door middel van continue meting van vitale en niet-vitale parameters. De sensor moet zorgen voor een betere verzameling, integratie en verwerking van deze monitoringgegevens doordat hij in direct contact staat met het computersysteem van het ziekenhuis. Tegelijkertijd wordt door deze sensor de autonomie van de patiënt vergroot en wordt hij/zij beter gemonitord. Het project richt zich uitsluitend op het ontwikkelen, testen en valoriseren. Na afloop van het project zal het product op de markt worden gebracht.

WearIt4Health

​Partners:

  • Université de Liège - Interface Entreprises
  • Université de Liège -  Microsys
  • Universiteit Hasselt
  • Universiteit Maastricht, IDEE
  • Maastricht UMC+
  • KU Leuven​​
  • Centexbel

Meer info kan gevonden worden op de projectwebsite: http://www.wearIT4health.eu/

Contactpersonen MUMC+:

INTERREG*

Dit project komt tot stand via een bijdrage van het Europees programma Interreg Euregio Maas-Rijn dat via grensoverschrijdende projecten innovatie, duurzame energie, een gezond milieu en de arbeidsmarkt stimuleert.

* The wearIT4health project is being carried out within the context of the Interreg V-A Euregio Meuse-Rhine programme, with EUR 2,3 million coming from the European Regional Development Fund (ERDF). With the investment of EU funds in Interreg projects, the European Union directly invests in economic development, innovation, territorial development, social inclusion and education in the Euregio Meuse-Rhine.

interreg
limb
Sluit de enquête