Wat is een lokale verdoving? 

Bij een lokale verdoving ( ook wel locoregionale anesthesie of zenuwblokkade genoemd) wordt alleen dat deel van het lichaam verdoofd waar de ingreep plaats vindt, bijvoorbeeld een arm of been. Deze anesthesievorm wordt veel bij orthopedische en plastische ingrepen gebruikt.

Bij een lokale verdoving wordt met een echo en kleine prik een verdoving rondom een zenuw gelegd. Door deze zenuw  te verdoven, is het gevoel ( en vaak ook de kracht) aan dit lichaamsdeel tijdelijk uitgeschakeld. Zodra de verdoving is uitgewerkt, heeft u kracht en gevoel in het verdoofde lichaamsdeel weer terug.

Soms wordt ook een dun slangetje (katheter) achtergelaten om ook pijnstilling na de ingreep te kunnen toedienen. Hierdoor kan langer pijnstilling toegediend worden en kun u sneller revalideren. 

Meer informatie over lokale verdoving vindt u in het animatiefilmpje (1.54-2.17 min).

plexus
Bij locoregionale anesthesie wordt met een echo een deel van het lichaam verdoofd.

Alleen of in combinatie..

Lokale verdoving kan alleen, of in combinatie met andere anesthesievormen worden gegeven. Dit hangt af van het type ingreep en de wensen van u als patient. Bij sommige ingrepen kunt u prima wakker blijven, dan krijgt u alleen de lokale verdoving. Dit ervaren veel patiënten als een groot voordeel, omdat het herstel na afloop daarom vaak ook sneller is. Als u toch liever wilt slapen, dan kunt u om een slaapmiddel vragen aan uw anesthesioloog, u krijgt dan meestal sedatie.

Soms wordt lokale verdoving als aanvulling op algehele anesthesie gebruikt, dit is dan vaak om extra pijnstilling rondom en na een ingreep mogelijk te maken. Al deze opties zullen tijdens de pre-operatieve screening met u doorgesproken worden.  

Bijwerkingen & complicaties 

Bijwerkingen en complicaties bij lokale verdovingen komen gelukkig zeer zelden voor en deze techniek wordt internationaal als een erg veilige techniek beschouwd. In de literatuur zijn de volgende bijwerkingen en complicaties beschreven:

  • infecties ter plaatse van de injectieplaats;
  • bloeduitstortingen ter plaatse van de injectieplaats;
  • allergische reacties ten gevolge van medicijnen;
  • zenuwschade ( erg zeldzaam).

Belangrijk: neem bij een vermoeden op een bijwerking of complicatie altijd contact op met uw anesthesioloog via onze polikliniek

complicatie
Neem bij een bijwerking of complicatie na anesthesie altijd contact op met ons op.
Sluit de enquête