Tijdens de ingreep van uw kind

En dan is het zo ver....

De afdeling krijgt van de operatiekamer een telefoontje wanneer uw kind kan komen. Uw kind krijgt operatiekleding aan. Vervolgens brengen verpleegkundigen en soms een pedagogisch medewerker uw kind naar de operatiekamer.

Een van de ouders/begeleiders mag mee tot bij de inleiding. De inleiding is het moment dat uw kind onder narcose wordt gebracht of sedatie krijgt. Wanneer u ervoor kiest om hier bij te zijn, bespreek dit dan met de verpleegkundige, zodat u voorbereid kunt worden. 

Belangrijk: jonge kinderen zijn vaak verkouden. Mocht uw kind vlak voor de ingreep verkouden zijn, hoesten of koorts hebben, bespreekt u dit dan altijd tijdig met de anesthesioloog of neem contact op met onze polikliniek. 

holding kind
Controle van het polsbandje voor vertrk naar de operatiekamer
Meegaan als ouder 

Als u meegaat met de inleiding mag u geen sieraden dragen en krijgt u operatiekleding aan. Sommige kinderen krijgen een MRI onder narcose, hier gelden speciale voorschriften over wat u wel/niet mag dragen. Neemt u hiervoor de patiëntenfolder MRI voor kinderen goed door.

Op de operatiekamer wordt uw kind aangesloten op apparatuur ter controle van de hartslag, bloeddruk en zuurstofgehalte. Vervolgens wordt uw kind onder narcose gebracht. Zodra uw kind onder narcose is, verlaat u samen met de verpleegkundige of pedagogisch medewerker de operatieafdeling. Het komt zelden voor, maar soms kan het voorkomen dat een ouder niet mee kan naar de operatiekamer. De anesthesioloog zal dit dan met u bespreken.  

meegaan ouder
Ouder en pedagogisch medewerker mee naar de operatiekamer
Wat als ik het als ouder spannend vind?

U hoeft zich niet verplicht te voelen om mee te gaan naar de operatiekamer. Als u zelf angstig of onzeker bent voor de operatie van uw kind, of als u weet dat u zeer emotioneel zult zijn op dat moment, dan kan dit de beleving van uw kind en de anesthesie negatief beïnvloeden. In dat geval kunt u beter niet meegaan of bijvoorbeeld alleen tot aan de ingang van de operatieafdeling. Bespreekt u gerust met de pedagogisch medewerker wat u in dit geval het beste kunt doen. 

Sluit de enquête