Voorafgaand aan uw ingreep wordt u door een verpleegkundige in de voorbereidingsruimte opgevangen. Dit wordt ook wel de holding genoemd.

In de voorbereidingsruimte wordt een veiligheidschecklist met u doorgenomen. Wij vragen bijvoorbeeld uw naam, geboortedatum, het type ingreep en eventueel aan welke zijde u geopereerd wordt (links of rechts). Ook wordt uw polsbandje gecontroleerd. Deze vragen worden herhaaldelijk gesteld om uw veiligheid te garanderen en om te kijken of alle beschikbare medische informatie over u klopt. Uw veiligheid staat voor ons immers voorop. 

In de voorbereidingsruimte krijgt u ook eventueel medicijnen, een epidurale ruggenprik of lokale verdoving toegediend. Dit is  afhankelijk van het type ingreep en de anesthesievorm die van tevoren met u besproken is. Vervolgens krijgt u een operatiebed en operatiemuts en komt het anesthesieteam u ophalen. 

holding
Vóór uw ingreep wordt een veiligheidschecklist met u doorgenomen.
Op de operatiekamer

Op de operatiekamer zijn de anesthesioloog, anesthesieverpleegkundige, operatieassistent, chirurg en arts-assistent aanwezig. Dit team zal tijdens uw ingreep verantwoordelijk voor u zijn.

Voorafgaand aan uw ingreep neemt dit team nogmaals de veiligheidschecklist met u door. Als alles gecontroleerd is, dient de anesthesioloog de anesthesie toe. Er zijn verschillende vormen van anesthesie en hoe de anesthesie uitgevoerd wordt, zal voorafgaand met u besproken worden tijdens de pre-operatieve screening.  

Tijdens uw ingreep kan uw familie wachten in de divisieruimte of in het bezoekersrestaurant. Via de verpleegafdeling wordt uw familie geïnformeerd wanneer u op de Recovery (de uitslaapkamer) gearriveerd bent. Ingrepen onder sedatie vinden vaak op andere afdelingen in het ziekenhuis, buiten de operatiekamers, plaats. 

op de operatiekamer
Tijdens uw ingreep is een team van professionals verantwoordelijk voor uw veiligheid.
Welke anesthesioloog? 

Mogelijk ontmoet u tijdens uw ingreep een andere anesthesioloog dan degene die u vooraf tijdens de pre-operatieve screening heeft gesproken. Onze vakgroep is dusdanig groot dat we het helaas niet zo kunnen plannen dat u dezelfde anesthesioloog op de dag van uw ingreep tegenkomt.

Houdt u er verder rekening mee dat in ons ziekenhuis ook veel arts-assistenten in opleiding en gespecialiseerde verpleegkundigen werken. Tijdens uw ingreep komt u daarom ook vaak met een arts-assistent of gespecialiseerd verpleegkundige in aanmerking. Deze professionals werken altijd onder supervisie en verantwoordelijkheid van de anesthesioloog. 

Sluit de enquête