Wat is anesthesie?

Wat is anesthesie?

Anesthesie is een verzamelnaam voor alle vormen van verdoving. De meeste mensen komen in hun leven wel eens in aanraking met anesthesie. Dat kan zijn bij een bevalling, operatie, onderzoek of bij een levensbedreigend ongeval. Soms zijn operaties kort en eenvoudig, maar soms zijn ze zo uitgebreid en complex dat voortdurend bijgestuurd moet worden om een patiënt in leven te houden. 

 

 

Hoe wordt anesthesie gegeven? 

Anesthesie kan op verschillende manieren worden gegeven: 

  • als narcose (u bent dan geheel buiten bewustzijn); 
  • als sedatie (met een slaapmiddel);
  • als ruggenprik;
  • als lokale verdoving (alleen het betreffende deel van het lichaam wordt verdoofd);
  • of als een combinatie van deze vormen. 

Meer informatie over de verschillende vormen van anesthesie vindt u hier

Wat is een anesthesioloog? 

Een anesthesioloog is een medisch specialist die verantwoordelijk is voor het toedienen van deze verdoving. Het is een ervaren dokter die ervoor zorgt dat u veilig en comfortabel een ingreep ondergaat. De anesthesioloog is voor, tijdens en na de ingreep betrokken bij uw anesthesie.

  • Vooraf bekijkt de anesthesioloog bijvoorbeeld zorgvuldig of en op welke manier u de ingreep het veiligst kunt ondergaan.
  • Tijdens de ingreep bewaakt de anesthesioloog u terwijl u de ingreep ondergaat, hij/zij gebruikt hiervoor speciale bewakingsapparatuur 
  • Na de ingreep zorgt de anesthesioloog dat u comfortabel bent en goed herstelt van de ingreep en anesthesie, o.a. door het toedienen van optimale pijnstilling. 
  • Een anesthesioloog is ook betrokken bij de zorg voor patiënten die acute of chronische pijn lijden en bij vrouwen die te veel pijn lijden tijdens de bevalling. 

Met wie krijg ik te maken? 

Op onze afdeling werken naast anesthesiologen ook pijnspecialisten, anesthesiologen in opleiding, anesthesiemedewerkers, sedatie-verpleegkundigen, recovery-verpleegkundigen en pijnverpleegkundigen. Met al deze medewerkers kunt u in aanraking komen op onze afdeling. De specialisten blijven echter verantwoordelijk voor de taken die ze overdragen. Verder hebben sommige algemene anesthesiologen zich nog gespecialiseerd in aandachtsgebieden. Zo kunt u bijvoorbeeld te maken krijgen met de anesthesioloog-intensivist die zich voornamelijk bezighoudt met intensive care of met een specialist in de kinderanesthesie,  hart- en longchirurgie of chronische pijn. 

Ik vind anesthesie best spannend....wat nu?

Iedere patiënt ervaart natuurlijk spanning. Dat is heel normaal… In het Maastricht UMC+ werken ervaren anesthesiologen en anesthesie-verpleegkundigen. Dit professionele team staat u bij tijdens alle vormen van anesthesie. En blijft bij u, zodat u altijd in veilige, ervaren handen bent. Wij zien al onze patiënten vantevoren op de afdeling of op onze pre-operatieve polikliniek. Vaak kunnen we dan veel van uw vragen en zorgen wegnemen. Blijft u toch zorgen of vragen houden, deel ze dan gerust met ons. Wij helpen u graag!