Vormen van anesthesie

Sedatie (roesje)

Wat is sedatie? 

Sedatie, ook wel roesje genoemd, is een lichte vorm van anesthesie en zorgt ervoor dat uw comfortabel een bepaalde ingreep kunt ondergaan. Tijdens sedatie wordt het bewustzijn verlaagd tot een niveau waarop u zich slaperig en comfortabel voelt. Dit gebeurt door het toedienen van slaapmedicatie, meestal in combinatie met pijnstillende middelen via een infuus. De mate van sedatie kan tijdens de ingreep worden aangepast; van lichte tot diepe sedatie. Sedatie wordt meestal toegepast bij relatief kleine ingrepen, waarbij het niet nodig is dat u onder volledige narcose gaat. Denk bijvoorbeeld aan darmonderzoeken of bepaalde KNO-ingrepen.

Hoe gaat sedatie? 

Ook bij deze vorm van anesthesie wordt u vantevoren aan een bewakingsmonitor aangesloten en staat het anesthesieteam gedurende de hele procedure bij u. Dit anesthesieteam bestaat meestal uit een anesthesioloog en een daarvoor speciaal opgeleide verpleegkundige, ook wel  Physician Assistant genoemd. Hieronder vindt u de Physician Assistants van de afdeling Anesthesiologie & Pijnbestrijding. Na de sedatie gaat u, zoals bij algehele anesthesie, naar de recovery waar u rustig bij kunt komen van de sedatie. 

Wat is een Physician Assistant?

De Physician Assistant (PA), is in Nederland een relatief nieuwe beroepsgroep. U komt de PA overal tegen, bijvoorbeeld in de huisartsenpraktijk, in het ziekenhuis of bij de polikliniek. De PA is geen arts, maar een medisch opgeleide zorgverlener die zelfstandig taken van een arts overneemt binnen een specifiek aandachtsgebied. De PA heeft een masteropleiding afgerond na een HBO-opleiding in de gezondheidszorg. Op de afdeling Anesthesiologie behandelt en begeleidt de PA zelfstandig patiënten. Daarnaast is een PA wettelijk bevoegd om medicatie voor te schrijven, mits dit valt binnen het gebied van zijn/haar expertise. Er is een goede overlegstructuur en een nauwe samenwerking met de anesthesiologen. U kunt de PA tegenkomen tijdens uw bezoek aan de polikliniek en tijdens uw behandeling waarvoor u sedatie of narcose gaat krijgen. 

Hoe kan ik mijn Physician Assistant bereiken?

Alle PA’s zijn, net als alle behandelaars, bereikbaar via het algemene nummer van het ziekenhuis.

 

Stafleden

Nurse practitioner /physician assistant