Vormen van anesthesie

Sedatie (roesje)

Wat is sedatie? 

Sedatie, ook wel roesje genoemd, is een lichte vorm van anesthesie en zorgt ervoor dat uw comfortabel een bepaalde ingreep of onderzoek kunt ondergaan.  Bij sedatie verlagen we uw bewustzijn tot een zodanig niveau dat u zich slaperig en comfortabel voelt. Dit gebeurt met het toedienen van slaapmedicatie en eventueel in combinatie met pijnstillende middelen. Sedatie kan worden toegepast indien algehele anesthesie (narcose) of regionale anesthesie niet nodig is. Behandelingen waarbij sedatie wordt toegepast zijn o.a. darm- of longonderzoeken. 

Hoe gaat sedatie? 

Ook bij deze vorm van anesthesie  dient u nuchter te zijn. U wordt vantevoren aan een bewakingsmonitor aangesloten. Middels een infuus wordt de slaap en/of pijnmedicatie toegediend. De mate van sedatie kan tijdens de ingreep worden aangepast. Na de sedatie wordt u nabewaakt en kunt u rustig bijkomen van de sedatie. Meestal bent u na de sedatie snel wakker en mag u weer eten en drinken. Gedurende de hele procedure staat een Physician Assistant bij u.  

Wat is een Physician Assistant?

De Physician Assistant (PA), is in Nederland een relatief nieuwe beroepsgroep. U komt de PA overal tegen, bijvoorbeeld in de huisartsenpraktijk, in het ziekenhuis of bij de polikliniek. De PA is geen arts, maar een medisch opgeleide zorgverlener die zelfstandig taken van een arts overneemt binnen een specifiek aandachtsgebied. De PA heeft een masteropleiding afgerond na een HBO-opleiding in de gezondheidszorg. Op de afdeling Anesthesiologie behandelt en begeleidt de PA zelfstandig patiënten. Daarnaast is een PA wettelijk bevoegd om medicatie voor te schrijven, mits dit valt binnen het gebied van zijn/haar expertise. Er is een goede overlegstructuur en een nauwe samenwerking met de anesthesiologen. U kunt de PA tegenkomen tijdens uw bezoek aan de polikliniek en tijdens uw behandeling waarvoor u sedatie gaat krijgen. Hieronder vindt u de Physician Assistants van de afdeling Anesthesiologie & Pijngeneeskunde. 

Stafleden

Nurse practitioner /physician assistant