Inleiding

Het geven van borstvoeding heeft voordelen voor de gezondheid van moeder en kind. 80% van de moeders in Nederland geeft borstvoeding direct na de geboorte. Op de leeftijd van een half jaar is dit afgenomen tot 39%. Moeders die een narcose moeten ondergaan en/of pijnstillers krijgen na een ingreep vragen zich vaak af of zij (tijdelijk) moeten stoppen met het geven van borstvoeding. 

Overgang medicatie in borstvoeding

Sommige medicijnen kunnen tijdens de zwangerschap gewoon worden ingenomen, tenzij het bekend is dat het middel de placenta (moederkoek) kan passeren en schadelijk kan zijn voor de ontwikkeling van het ongeboren kind. Het lichaam van de moeder is tijdens de zwangerschap namelijk verantwoordelijk voor het verwerken en uitscheiden van de medicijnen.

Als het kind geboren is en borstvoeding krijgt dan zal opnieuw bekeken moeten worden of de moeder de medicatie kan gebruiken. Sommige middelen kunnen namelijk via de melk  worden opgenomen door de baby, die deze niet altijd kan verwerken omdat verschillende orgaansystemen nog niet zijn volgroeid.

Anesthesie en borstvoeding

De anesthesiemiddelen en de pijnstillers die tegenwoordig worden gebruikt komen wel in de borstvoeding terecht, maar studies hebben laten zien dat dit in zulke kleine hoeveelheden is dat dit geen risico voor het kind oplevert.

Conclusie

De moeder mag borstvoeding geven na algehele anesthesie als zij wakker genoeg is om de baby vast te houden en te voeden.

Sluit de enquête