Algehele anesthesie (narcose)

Wat is algehele anesthesie? 

Bij algehele anesthesie (narcose) bevindt u zich in een slapende toestand. De anesthesioloog gebruikt hiervoor een combinatie van medicijnen, zoals slaapmiddelen, pijnstillers en soms ook spierverslappers. Deze schakelen tijdelijk het bewustzijn, de pijngevoeligheid en de spierkracht in het hele lichaam uit.

De medicijnen worden toegediend via een infuus of een mondkapje. Zodra deze middelen uitwerken, komen al deze lichaamsfuncties weer terug. Voor grotere en langere ingrepen kan de anesthesioloog verschillende anesthesietechnieken combineren met algehele anesthesie, zoals een ruggenprik en/of een lokale verdoving

Kijk voor een uitgebreide uitleg van algehele anesthesie naar het animatiefilmpje ( 2:47 -3.20 min)

narcose
Bij algehele anesthesie, krijgt u eerst via een kapje wat zuurstof toegediend.

Wat gebeurt er als ik onder algehele anesthesie ben? 

Voorafgaand aan het toedienen van de medicijnen, wordt u aangesloten aan de bewakingsmonitor. Zo krijgt u bijvoorbeeld een hartfilmpje, bloeddrukmeter en zuurstofmeter. Ook krijgt u voor uw veiligheid  via het mondkapje wat extra zuurstofrijke lucht toegediend om uw longen goed voor te bereiden op de narcose.

Als de medicijnen zijn toegediend en uw eenmaal onder narcose bent, valt uw ademhalingsprikkel weg. Dit is heel normaal. De anesthesioloog brengt daarom een beademingsmasker of beademingsbuisje in, zodat u via een beademingsmachine beademd kunt worden. Dit wordt pas ingebracht wanneer u al buiten bewustzijn bent, dus dat merkt u zelf niet.

Als het anesthesieteam tevreden is over uw narcose, mag de chirurg aan uw ingreep beginnen. Het anesthesieteam blijft vervolgens gedurende de hele ingreep bij u staan. Het anesthesieteam controleert continu hoe uw narcose gaat en wanneer het tijd is om u te laten ontwaken. 

Bewakingsmonitor
Voordat u onder anesthesie gaat, wordt u aangesloten aan de bewakingsmonitor.

Bijwerkingen 

Mogelijke bijwerkingen van algehele anesthesie kunnen zijn:

  • misselijkheid en/of braken;
  • keelpijn en heesheidsklachten;
  • allergische reacties ten gevolge van medicijnen;
  • ademhalingsstoornissen.

Al deze bijwerkingen zijn meestal tijdelijk en van korte duur. Meer informatie hierover vind u in onze patiëntenfolder en zullen tijdens de pre-operatieve screening met u worden besproken. 

 

Complicaties 

Complicaties bij anesthesie komen gelukkig maar zelden voor. Tijdens een narcose kan in zeldzame gevallen schade aan het gebit van een patiënt ontstaan. Dit wordt meestal veroorzaakt door de instrumenten die via de mond worden ingebracht voor het plaatsen van het beademingsbuisje. Ook bij bepaalde ingrepen van bijvoorbeeld de KNO- of MDL-arts kan dit gebeuren.

Het risico op gebitsschade is groter bij facings, kronen, bruggen en dergelijke, en bij een slecht gebit. Daarom wordt voorafgaand aan de narcose of andere behandeling, waarbij er risico is op schade aan het gebit, de status van het gebit genoteerd in het medisch dossier. Vaak wordt verondersteld dat schade aan het gebit vergoed wordt door de verzekeraar van het ziekenhuis. Dat is echter maar in een klein aantal gevallen zo. 

Belangrijk: neem bij een vermoeden op bijwerkingen of complicaties altijd contact op met uw anesthesioloog via onze polikliniek

tand
Gebitschade is een zeldzame complicatie bij algehele anesthesie (narcose).
Sluit de enquête