Alle anesthesiologen in het MUMC+ zijn opgeleid en ervaren in het geven van anesthesie aan kinderen. Uw kind kan dus met elk van de anesthesiologen op onze afdeling te maken krijgen.

Daarnaast heeft onze afdeling een team anesthesiologen dat kinderanesthesie als extra aandachtsgebied heeft. Deze kinderanesthesiologen houden zich met name bezig met de meer complexe ingrepen bij kinderen, anesthesie op de PICU/NICU en het ontwikkelen van kinderanesthesie-richtlijnen.   

Sluit de enquête