Polikliniek Anesthesiologie

Verwijzing

Bureau Opname verwijst u naar de polikliniek Anesthesiologie. Het kan ook zijn dat u een afspraak thuisgestuurd krijgt naar aanleiding van uw geplande operatie. 

Vragenlijst

Voorafgaand aan uw bezoek aan de polikliniek vult u een vragenlijst in over uw gezondheidstoestand. Dit kan digitaal op een van onze iPads of schriftelijk. Het invullen van deze vragenlijst duurt gemiddeld 20 minuten. U kunt de vragenlijst direct invullen bij het maken van de poli-afspraak of ervoor kiezen dit op de dag van uw afspraak te doen. Voor kinderen t/m 12 jaar vragen we ouders een aparte kindervragenlijst in te vullen. 

info
Voor uw pre-operatieve screening vult u een vragenlijst in.
Het consult

Tijdens uw bezoek op de polikliniek  wordt de door u ingevulde vragenlijst met u doorgenomen. Ook krijgt u een kort lichamelijk onderzoek. Hierbij wordt uw bloeddruk gemeten en wordt eventueel naar uw longen en hart geluisterd .

Het kan zijn dat er nog verder onderzoek nodig is. Dit wordt dan ter plekke met u afgesproken. Verdere onderzoeken kunnen zijn: bloedprikken, een hartfilmpje maken (ECG) of een bezoek aan de cardioloog, longarts of andere specialist. Voor bloedafname en het hartfilmpje kunt u zonder afspraak terecht. Voor de meeste andere onderzoeken moet u een afspraak maken. Wanneer u voor verschillende onderzoeken terug moet komen naar het MUMC+, kunt u de baliemedewerkers vragen de onderzoeken zoveel mogelijk achter elkaar te plannen. 

Afhankelijk van uw ingreep, uw gezondheidstoestand en het soort anesthesie zal uw gesprek op de polikliniek Anesthesiologie kort zijn of iets langer duren. Ook als het bezoek slechts korte tijd in beslag neemt, is dit toch noodzakelijk voor een goede voorbereiding en uw eigen veiligheid tijdens de ingreep. De anesthesioloog kan op basis van dit bezoek immers de risico’s voor u inschatten en minimaliseren. 

test
Als u de polikliniek Anesthesiologie bezoekt, vindt vaak ook een lichamelijk onderzoek plaats.

Aan de hand van alle gegevens zal de anesthesioloog samen met u de beste vorm van anesthesie kiezen, bijvoorbeeld een narcose, sedatieruggenprik of lokale verdoving. Hierover krijgt u dan uiteraard ook verdere informatie. Deze informatie is ook uitgebreid in onze patiëntenfolder Informatie over Anesthesie terug te vinden en in het animatiefilmpje.

Ook zal met u besproken worden of u voor uw ingreep opgenomen moet worden in het ziekenhuis of dat u voor een dagbehandeling in aanmerking komt. In dat geval kunt u na afloop, op dezelfde dag weer naar huis.  Als u vragen hebt, stel deze dan gerust tijdens het gesprek met de anesthesioloog. Overigens zal er bij uw ingreep waarschijnlijk een andere anesthesioloog aanwezig zijn dan degene die u spreekt op de polikliniek. 

consult
De anesthesioloog zal samen met u bespreken welke vorm van anesthesie geschikt voor u is.
Wanneer vindt mijn ingreep plaats? 

Na de pre-operatieve screening krijgt u thuis telefonisch of schriftelijk bericht via Bureau Opname wanneer uw ingreep zal plaatsvinden. Gemiddeld genomen krijgt u  ongeveer twee weken voor de ingreep bericht, soms is deze periode korter of langer. Ook wordt u bij dit bericht van Bureau Opname geïnformeerd over waar en wanneer u zich hiervoor moet melden, welke voorbereidingen u eventueel dient te treffen en wat u dan mee moet nemen. 

Kalender2
Sluit de enquête