De afdeling Anesthesiologie & Pijngeneeskunde is actief betrokken bij de geneeskundeopleiding aan de Universiteit Maastricht (UM). Onze stafleden en AIOS geven regelmatig onderwijs op de UM. Daarnaast verwelkomen we studenten uit verschillende fasen van hun opleiding voor hun klinische en/of wetenschapsstage op onze afdeling (GEZP, WESP en keuzestage). De stafleden die onderwijs op de UM geven, zijn allemaal geschoold in de principes van probleemgestuurd onderwijs (PBL) en nemen regelmatig deel aan projecten in het kader van docentprofessionalisering. 

Verder zijn wij ook bij de opleiding tot arts-klinisch onderzoeker (AKO) betrokken en ontvangen we in het kader van het Erasmus-programma ( een Europeese programma voor studentenuitwisseling)  jaarlijks diverse internationale studenten die hun anesthesiologie stages op onze afdeling volgen.

Binnen onze afdeling streven we er altijd naar om studenten warm te verwelkomen, goed te begeleiden en maximaal mee te laten participeren op de afdeling. Voor meer informatie over Onderwijs & Opleiding binnen het MUMC+ klik op onderstaande link. 

Onderwijs
Onze afdeling geeft ook regelmatig onderwijs op de UM
Stage volgen op onze afdeling?

Heb je interesse in het volgen van een klinische of wetenschapsstage bij de afdeling Anesthesiologie & Pijngeneeskunde? Klik dan onderaan de pagina op het 'Lees meer' voor meer informatie over de inhoud van deze stagemogelijkheden. Deze informatie vind je ook op de portaal van FHML. Voor een GEZP- of WESP-stage kun je je via de FHML-portal aanmelden. Na deze aanmelding volgt een sollicitatieprocedure op de afdeling.

Voor het aanmelden voor een keuzestage en algemene vragen kun je per mail terecht bij mw. P. Moonen-Florax. Onze stages zijn gedurende het hele jaar beschikbaar en het is mogelijk dat meerdere studenten tegelijk starten. Als akkoord is gegeven voor de stage, volgt een persoonlijk kennismakingsgesprek met de stagecoördinatoren: drs. F. Borgers (klinische stages) en dr. D. de Korte (wetenschapsstages). 

Co-ass
Studenten volgen regelmatig hun klinische stage op onze afdeling
Aanvullende informatie stages
 • Klinische stages

  Bij de afdeling Anesthesiologie & Pijngeneeskunde bieden we keuzestages ( 8-10 weken) en GEZP-stages (18 weken) aan. De student kan tijdens deze klinische stage kennismaken met alle aspecten van de anesthesiologie. De student kan de uitvoerende medewerker (Physician Assistant, arts-assistent of staflid) van het anesthesieteam vergezellen op de verschillende locaties waar een actuele anesthesioloog actief is:

  • preoperatieve poli; 
  • chirurgisch dagcentrum; 
  • grote operatiecomplex; 
  • pijnpoli;
  • buitenlocaties (radiologische kamers, endoscopiekamers, oogtoren, etc.);
  • SEH;
  • intensive care.

  Hij/zij zal de verschillende facetten van het vak leren kennen:

  • preoperatieve risicoanalyse; 
  • algehele anesthesie aangepast aan klinische toestand van patient en type chirurgie; 
  • echogeleide locoregionale technieken;
  • sedatie voor invasieve procedures;
  • opvolgen van postoperatieve patiënten op de recovery en/of de intensieve zorgen afdeling;
  • behandelen van acute en chronische pijn. 

  Leerdoelen:

  • Op een pre-operatieve screeningspoli de algemene verworven theorie toetsen door een risico analyse te maken van een patiënt t.a.v. de voorgestelde invasieve ingreep.
  • Indicatie stellen voor aanvullende pre-operatieve diagnostiek.
  • Kennismaken met de verschillende moderne monitoringapparatuur ter evaluatie van vitale parameters.
  • Indicatiestelling voor het gebruik van de verschillende peri-operatieve monitoring.
  • Interpreteren van gemonitorde parameters en behandelopties.
  • Acute en chronische pijntherapie.
  • Opstellen van infuusbeleid.
  • Postoperatieve pijnscore.
  • Presenteren patiënten bij de namiddagbespreking.
  • Overdragen van een patiënt op de recovery.
  • Opstellen van een anesthesieplan in overleg met supervisor.

  Te leren technieken

  • Kapbeademing 
  • Basis luchtwegmanagement 
  • Intubatie
  • Venepunctie en inbrengen perifeer infuus
  • Inbrengen maagsonde

   

  Wetenschapsstage 

  Bij de vakgroep Anesthesiologie & Pijngeneeskunde bieden wij wetenschapsstages aan voor WESP- en AKO-studenten. Onderzoekers van de afdeling zijn actief betrokken bij klinisch onderzoek met als doel om door optimalisatie van peri-operatieve processen de patiëntuitkomsten na de operatie te verbeteren. Enkele voorbeelden:

  • TRACE studie: een multicenter cluster-gerandomiseerde studie met als primaire onderzoeksvraag: Wat is het effect van post-operatieve visites door de anesthesioloog op post-operatieve complicaties en overlijden bij hoog-risico patiënten? De dataverzameling van deze studie is op primaire uitkomsten afgerond. Follow-up tot en met 12 maanden na de operatie loopt nog. Tijdens de stage kan de student bijdragen aan de dataverzameling en analyses uitvoeren op de beschikbare data.
  • WearIT4health: een Euregionaal samenwerkingsproject waarin een wearable wordt ontwikkeld die continu de vitale parameters  van ziekenhuispatiënten kan meten. Voor dit project worden momenteel binnen het MUMC+ bestaande wearables getest op patiënten en op termijn zal ook het prototype dat in ontwikkeling is verder getest worden. Tijdens de stage kan de student meehelpen in de uitvoer van deze observationele studies en de verzamelde data gebruiken om een onderzoeksvraag beantwoorden (in overleg met de student nader te formuleren).
  • RetHE studie: een observationele studie naar diagnose en optimalisatie van pre-operatieve ijzerstatus ter verbetering van het postoperatief herstel. De dataverzameling is al compleet, er is tijdens de stage ruimte voor het beantwoorden van secundaire vraagstellingen.  

  In overleg zoeken we naar een project dat het best past bij zowel de interesse van de student als de behoefte van de afdeling. We streven naar een stageplek waarin de student kennis maakt met alle aspecten van wetenschappelijk onderzoek: het formuleren van een onderzoeksvraag, het schrijven van een onderzoeksvoorstel, bijdragen aan dataverzameling, data analyses, en het schrijven van een wetenschappelijk verslag. Daarnaast bieden we scholing aan op het gebied van methodologie en statistiek en Good Clinical Practice en stimuleren we de student om tijdens de wetenschapsstage ook te participeren in alle obderzoeksgerelateerde bijeenkomsten van de afdeling. 

Sluit de enquête