Narcose? Maar ik ben zwanger....

Inleiding

In ongeveer 2% van de zwangerschappen is er tijdens de zwangerschap een chirurgische ingreep nodig die niets te maken heeft met de zwangerschap. De meest voorkomende aandoeningen die een operatie nodig maken zijn blindedarmontsteking, acute problemen van de galblaas en darmobstructies, maar ook andere zaken zijn uiteraard mogelijk.

zwanger
Specifieke risico’s voor de moeder

Door de lichamelijke veranderingen die een zwangerschap met zich mee brengt (ook al vroeg in de zwangerschap), zijn er een aantal aandachtspunten voor uw anesthesioloog. Van de meeste van deze aandachtspunten merkt u als patiënt helemaal niets.

Afhankelijk van de zwangerschapsduur en de tijd tussen uw laatste maaltijd en de operatie kan het zijn dat er tijdens het starten van de anesthesie iemand zachtjes op uw hals duwt. Dit is om te voorkomen dat maaginhoud omhoog kan komen. Tijdens de zwangerschap verslapt de afsluiting tussen de slokdarm en de maag zich waardoor het risico dat maaginhoud terug omhoogkomt toeneemt.

Specifieke risico’s voor het ongeboren kind

De risico’s voor het ongeboren kind worden bepaald door de aandoening die de operatie nodig maakt, samen met de effecten van de operatie en de anesthesie. Tot op de dag van vandaag is er geen enkel anesthesiemiddel bewezen gevaarlijk voor het menselijke ongeboren kind.

Er zijn wel studies met dieren die effecten hebben aangetoond, maar deze modellen zijn niet te vertalen naar de menselijke ontwikkeling in de baarmoeder. Toch is er duidelijk een relatie vastgesteld tussen operaties met anesthesie en het vaker voorkomen van spontane abortus, groeiachterstand en (extreme) vroeggeboorte. 

Conclusie

Hoewel de risico’s voor moeder en kind klein zijn is het af te raden om operaties die zich laten plannen tijdens de zwangerschap uit te voeren. Sommige operaties zijn echter niet uit te stellen. Indien mogelijk is het wenselijk om de operatie niet uit te voeren in het eerste trimester. In deze periode worden de organen aangelegd en is de baby het meest gevoelig voor schadelijke invloeden van buitenaf.

Sluit de enquête