Recovery

Na de operatie laat de anesthesioloog uw kind uit de narcose of sedatie ontwaken en wordt uw kind naar de recovery gebracht. Dit wordt ook wel de uitslaapkamer genoemd. Zodra uw kind daar aangekomen is, wordt er naar de afdeling gebeld en mag u naar de uitslaapkamer komen.

Op de recovery wordt uw kind door de anesthesioloog en verpleegkundigen gecontroleerd. Er wordt met name gekeken naar de pijnbestrijding en of bepaalde bijwerkingen of complicaties zijn opgetreden. Gelukkig komt dit laatste zeer zelden voor. 

Pijnbestrijding

Het herstel van een operatie verloopt voorspoediger als uw kind weinig pijn heeft in de eerste dagen na de operatie. Daarom streven wij naar een goede pijnbehandeling na de operatie. De behandelende anesthesioloog zal met u bespreken wat de meest geschikte pijnbehandeling voor uw kind is. Meer informatie vindt u in de patiëntenfolder Pijn bij Kinderen.

Duim op
Complicaties en bijwerkingen

Complicaties door de anesthesie komen nog uiterst zelden voor. Het kan wel zijn dat er vervelende bijwerkingen optreden zoals misselijkheid, overgeven, keelpijn en tijdelijke heesheid. Het is niet precies te voorspellen hoe snel uw kind herstelt. Dit is afhankelijk van het kind en van de ingreep.

Op de dag van de ingreep zelf kan uw kind nog enige tijd suf of vergeetachtig zijn of wankel op de benen staan. Misselijkheid en braken komen nog wel eens voor. Dit is meestal een onschuldige klacht die vanzelf overgaat. Maar het kan in sommige gevallen  een reden zijn om uw kind een dag langer in het ziekenhuis op te nemen. 

Informatie over de ingreep

Na de ingreep krijgt u zo spoedig mogelijk informatie over het verloop van de ingreep door de arts. Soms geeft een arts meteen na de ingreep (telefonisch) informatie. De arts komt in elk geval nog langs op de afdeling om te kijken hoe het met uw kind is en om u te vertellen hoe de ingreep is verlopen.

De arts heeft meerdere operaties of onderzoeken op een dag. Daarom kan het voorkomen dat u tot aan het eind van de middag moet wachten op de inlichtingen van de arts.

Sluit de enquête