Simulatietraining biedt een veelzijdigheid aan onderwijsmogelijkheden, oplopend in complexiteit van (individuele) vaardigheidstrainingen, proceduretrainingen en reanimatieonderwijs, tot multidisciplinaire complexe simulatie(team)trainingen. Door simulatietraining bestaat de mogelijkheid om doelbewuster en efficiënter te trainen binnen de gezondheidszorg en personeel beter voor te bereiden op de huidige patiëntenzorg. 

Naast de 'technische' vaardigheden, spelen heden ten dage ook 'niet-technische vaardigheden' een steeds belangrijkere rol. Met het onderschrijven van dit belang, is simulatietraining wereldwijd alleen nog maar populairder geworden. 

sim
Vaardigheidstraining op ons simulatiecentrum
Simulatiecentrum MUMC+

Het MUMC+ beschikt sinds 2008 over het simulatiecentrum met een breed scala aan trainings- en oefenfaciliteiten. Het simulatiecentrum biedt professionals van zowel binnen als buiten het MUMC+ de mogelijkheid in een veilige omgeving, onder deskundige begeleiding, hun kennis, en (niet)technische vaardigheden te verbeteren. Het simulatiecenturm is onderdeel van de overkoepelende MUMC Academie, waar alle klinisch onderwijsfaciliteiten verenigd zijn.

Simulatie voor AIOS anesthesiologie

Sinds 2008 trainen alle arts-assistenten anesthesiologie op het simulatiecentrum. Bij aanvang van de opleiding wordt een volledige dag in het simulatiecentrum getraind om alle basisbeginselen van de anesthesiologie snel onder de knie te krijgen (te denken valt aan: basale monitoring, beademing, luchtwegbeleid en diverse vaattoegangen).

Vervolgens trainen alle arts-assistenten vier halve dagen per jaar op het simulatiecentrum voor verdere ontwikkeling van vakinhoudelijke kennis, vaardigheden en competenties. Ter illustratie valt te denken aan: geavanceerder luchtwegbeleid (incl bijv. fiberoptisch intuberen, jetventilatie, chirurgische luchtweg), neuraxiale anesthesietechnieken, reanimatie algoritmes, speciële technieken (bijv. thoraxdrainage, pericardiocentese) en bovenal klinisch redeneren binnen het vakgebied van de anesthesiologie. 

Het redeneren en differentiaal diagnostisch denken vind doorgaans plaats aan de hand van scenariotrainingen, waarbij per dagdeel circa drie uitgebreide scenario's getraind en nabesproken worden. Daarnaast participeert de afdeling anesthesiologie veelvuldig in multidisciplinaire teamtrainingen van met name de 'acute clusters' binnen het MUMC (o.a. spoedeisende hulp, intensive care en obstetrie).

 

sim
Een multidisciplinaire simulatietraining op onze spoedeisende hulp
Sluit de enquête