Polikliniek

Polikliniek Anesthesiologie

Vanwege de corona maatregelen worden de meeste consulten op de polikliniek Anesthesiologie & Pijngeneeskunde in deze periode telefonisch uitgevoerd. Dit betekent dat u niet meer naar de polikliniek wordt verwezen voor lichamelijk onderzoek, alleen bij uitzondering. Indien er aanvullend onderzoek nodig is, zult u daarover telefonisch worden geïnformeerd en wordt u verwezen naar de betreffende diagnostische centra.  

Verwijzing

Bureau Opname verwijst u naar de polikliniek Anesthesiologie. Het kan ook zijn dat u een afspraak thuisgestuurd krijgt naar aanleiding van uw geplande operatie. 

Vragenlijst 

infoHet invullen van de digitale vragenlijst Voorafgaand aan uw bezoek aan de polikliniek vult u een vragenlijst in over uw gezondheidstoestand. Dit gaat meestal digitaal, soms schriftelijk. Het invullen van deze vragenlijst duurt gemiddeld 20 minuten. Voor kinderen t/m 12 jaar vragen we ouders een aparte kindervragenlijst in te vullen. 

Het consult

Tijdens uw bezoek op de polikliniek  wordt de door u ingevulde vragenlijst met u doorgenomen. Ook krijgt u een kort lichamelijk onderzoek. Hierbij wordt uw bloeddruk gemeten en wordt eventueel naar uw longen en hart geluisterd. Het kan zijn dat er nog verder onderzoek nodig is. Dit wordt dan ter plekke met u afgesproken. Verdere onderzoeken kunnen zijn: bloedprikken, een hartfilmpje maken (ECG) of een bezoek aan de cardioloog, longarts of andere specialist. Voor bloedafname en het hartfilmpje kunt u zonder afspraak terecht.

test Voor de meeste andere onderzoeken moet u een afspraak maken. Wanneer u voor verschillende onderzoeken terug moet komen naar het MUMC+, kunt u de baliemedewerkers vragen de onderzoeken zoveel mogelijk achter elkaar te plannen. Afhankelijk van uw ingreep, uw gezondheidstoestand en het soort anesthesie zal uw gesprek op de polikliniek Anesthesiologie kort of iets langer duren. Ook als het bezoek slechts korte tijd in beslag neemt, is dit toch noodzakelijk voor een goede voorbereiding en uw eigen veiligheid tijdens de ingreep. De anesthesioloog kan op basis van dit bezoek immers de risico’s voor u inschatten en minimaliseren. 

Keuze vorm van anesthesie

consult  Aan de hand van alle gegevens zal de anesthesioloog samen met u de beste vorm van anesthesie kiezen, bijvoorbeeld een narcose, sedatie (roesje) of lokale verdoving. Hierover krijgt u dan uiteraard ook verdere informatie. Deze informatie is ook uitgebreid in onze patiëntenfolder Informatie over Anesthesie terug te vinden . Ook zal met u besproken worden of u voor uw ingreep opgenomen moet worden in het ziekenhuis of dat u voor een dagbehandeling in het Chirurgisch Dagcentrum in aanmerking komt. In dat geval kunt u na afloop, op dezelfde dag weer naar huis. Als u vragen hebt, stel deze dan gerust tijdens het gesprek met de anesthesioloog. Overigens zal er bij uw ingreep waarschijnlijk een andere anesthesioloog aanwezig zijn dan degene die u spreekt op de polikliniek. 

Wanneer vindt mijn ingreep plaats? 

Na uw bezoek aan de polikliniek Anesthesiologie krijgt u thuis telefonisch of schriftelijk bericht via Bureau Opname wanneer uw ingreep zal plaatsvinden. Gemiddeld genomen krijgt u  ongeveer twee weken voor de ingreep bericht, soms is deze periode korter of langer. Ook wordt u bij dit bericht van Bureau Opname geïnformeerd over waar en wanneer u zich hiervoor moet melden, welke voorbereidingen u eventueel dient te treffen en wat u dan mee moet nemen.