Voor de ingreep

Polikliniek Anesthesiologie

Tijdens uw bezoek op de polikliniek Anesthesiologie wordt de door u ingevulde vragenlijst met u doorgenomen. Ook krijgt u een kort lichamelijk onderzoek. Hierbij wordt uw bloeddruk gemeten en wordt eventueel naar uw longen en hart geluisterd. Het kan zijn dat er nog verder onderzoek nodig is. Dit wordt dan ter plekke met u afgesproken. Verdere onderzoeken kunnen zijn: bloedprikken, een hartfilmpje maken (ECG) of een bezoek aan de cardioloog, internist of andere specialist.

Polikliniek AnesthesiologieAan de hand van alle verkregen gegevens zal de anesthesioloog samen met u de beste vorm van anesthesie kiezen, bijvoorbeeld een narcose, sedatie (slaapmiddel), een ruggenprik, een plaatselijke verdoving of een combinatie hiervan. Hierover krijgt u dan uiteraard ook verdere informatie. Ook zal met u besproken worden of u voor uw ingreep opgenomen moet worden in het ziekenhuis of dat u voor een dagbehandeling in ons Dagcentrum in aanmerking komt. In dat geval kunt u na afloop, op dezelfde dag weer naar huis.

Als u vragen hebt, stel deze dan gerust tijdens het gesprek met de anesthesioloog. Overigens zal er bij uw ingreep waarschijnlijk een andere anesthesioloog aanwezig zijn dan degene die u spreekt op de polikliniek.

Afhankelijk van uw ingreep, uw gezondheidstoestand en het soort anesthesie zal uw gesprek op de polikliniek Anesthesiologie heel kort of iets langer duren. Ook als het bezoek slechts korte tijd in beslag neemt, is dit toch noodzakelijk voor een goede voorbereiding en uw eigen veiligheid tijdens de ingreep. De anesthesioloog kan op basis van dit bezoek immers de risico’s voor u inschatten en minimaliseren.

Na uw bezoek aan de polikliniek Anesthesiologie krijgt u thuis telefonisch of schriftelijk bericht via Bureau Opname wanneer uw ingreep zal plaatsvinden. Ook wordt u dan geïnformeerd over waar en wanneer u zich hiervoor moet melden, welke voorbereidingen u eventueel dient te treffen en wat u dan mee moet nemen.