Polikliniek

Polikliniek Anesthesiologie

De vragenlijst 

info Voorafgaand aan uw bezoek aan de polikliniek vult u een vragenlijst in over uw gezondheidstoestand. Dit kan digitaal op een van onze iPads, of schriftelijk. Het invullen van deze vragenlijst duurt gemiddeld 20 minuten. U kunt de vragenlijst direct invullen bij het maken van de poli-afspraak of ervoor kiezen dit op de dag van uw afspraak te doen. Voor kinderen t/m 12 jaar vragen we ouders een aparte kindervragenlijst in te vullen. 

Wat moet ik meenemen naar de polikliniek?

Voor uw afspraak op de polikliniek Anesthesiologie verzoeken wij u mee te nemen:

  • De medicijnen of een lijst van alle medicijnen die u gebruikt.
  • Informatie over uw allergieën of overgevoeligheden.
  • Indien u hierover beschikt: schriftelijke informatie over uw gezondheidstoestand van uw huisarts of eventuele behandelende specialisten van een ander ziekenhuis (bijvoorbeeld uw medisch dossier of onderzoeksuitslagen).

Met deze informatie voorkomen we lange wachttijden door het alsnog opvragen van allerlei relevante medische informatie. Wanneer alle informatie snel beschikbaar is, kan uw ingreep ook eerder ingepland worden.

Het consult op de polikliniek

test Tijdens uw bezoek op de polikliniek  wordt de door u ingevulde vragenlijst met u doorgenomen. Ook krijgt u een kort lichamelijk onderzoek. Hierbij wordt uw bloeddruk gemeten en wordt eventueel naar uw longen en hart geluisterd . Het kan zijn dat er nog verder onderzoek nodig is. Dit wordt dan ter plekke met u afgesproken. Verdere onderzoeken kunnen zijn: bloedprikken, een hartfilmpje maken (ECG) of een bezoek aan de cardioloog, longarts of andere specialist. Afhankelijk van uw ingreep, uw gezondheidstoestand en het soort anesthesie zal uw gesprek op de polikliniek Anesthesiologie heel kort of iets langer duren. Ook als het bezoek slechts korte tijd in beslag neemt, is dit toch noodzakelijk voor een goede voorbereiding en uw eigen veiligheid tijdens de ingreep. De anesthesioloog kan op basis van dit bezoek immers de risico’s voor u inschatten en minimaliseren.

Keuze vorm anesthesie

consult  Aan de hand van alle verkregen gegevens zal de anesthesioloog samen met u de beste vorm van anesthesie kiezen, bijvoorbeeld een narcose, sedatie (roesje) of lokale verdoving. Hierover krijgt u dan uiteraard ook verdere informatie. Deze informatie is ook uitgebreid in onze patiëntenfolder Informatie over Anesthesie terug te vinden . Ook zal met u besproken worden of u voor uw ingreep opgenomen moet worden in het ziekenhuis of dat u voor een dagbehandeling in het Chirurgisch Dagcentrum in aanmerking komt. In dat geval kunt u na afloop, op dezelfde dag weer naar huis. Als u vragen hebt, stel deze dan gerust tijdens het gesprek met de anesthesioloog. Overigens zal er bij uw ingreep waarschijnlijk een andere anesthesioloog aanwezig zijn dan degene die u spreekt op de polikliniek.

Wanneer vindt mijn ingreep plaats? 

Na uw bezoek aan de polikliniek Anesthesiologie krijgt u thuis telefonisch of schriftelijk bericht via Bureau Opname wanneer uw ingreep zal plaatsvinden. Gemiddeld genomen krijgt u  ongeveer twee weken voor de ingreep bericht, soms is deze periode korter of langer. Ook wordt u bij dit bericht van Bureau Opname geïnformeerd over waar en wanneer u zich hiervoor moet melden, welke voorbereidingen u eventueel dient te treffen en wat u dan mee moet nemen.