Zorg rondom de operatie

Na de ingreep

Aandachtspunten voor ná de ingreep:

  • Na een ingreep onder narcose of verdoving mag u gedurende 24 uur niet zelfstandig deelnemen aan het verkeer of met machines werken. Door de nawerking van de verdovingsmedicijnen kan het zijn dat u niet helder reageert. Regel daarom vooraf iemand die u na de ingreep terug naar huis brengt.
  • Het is belangrijk dat u de eerste nacht na de ingreep niet alleen thuis bent. Of zorg dat er die nacht iemand dicht bij u in de buurt goed bereikbaar is, zodat u snel hulp hebt bij eventuele complicaties zoals extreme pijn, misselijkheid of een nabloeding.
  • De behandelende anesthesioloog maakt afspraken over de voor u geschikte pijnmedicatie. Als u in dagbehandeling wordt behandeld, raden wij u aan om vooraf al paracetamol in huis te hebben. Advies over het gebruik krijgt u bij het naar huis gaan. Afwijkende pijnmedicatie ontvangt u na de ingreep op recept van de arts. U kunt uw medicijnen afhalen bij uw eigen apotheek of bij de apotheek in het ziekenhuis.

Contact

Hebt u vragen, of doen zich na afloop thuis complicaties voor, zoals hevige pijn, een nabloeding of koorts boven 38°C, dan kunt u contact opnemen met de polikliniek van het specialisme dat de ingreep verricht heeft, of met uw huisarts. Buiten kantooruren kunt u contact opnemen met de Spoedeisende Hulp (SEH).

Opname Bureau:                 043-387 73 30
Polikliniek Anesthesiologie: 043-387 45 00
Chirurgisch Dagcentrum:     043-387 24 00
Spoedeisende Hulp (SEH): 043-387 67 00