Ik krijg anesthesie en nu?

Na de ingreep

Aandachtspunten ná de ingreep:

  • Na een ingreep onder anesthesie mag u gedurende 24 uur niet zelfstandig deelnemen aan het verkeer of met machines werken. Door de nawerking van de verdovingsmedicijnen kan het zijn dat u niet helder reageert. Regel daarom vooraf iemand die u na de ingreep terug naar huis brengt.
  • Het is belangrijk dat u de eerste nacht na de ingreep niet alleen thuis bent. Of zorg dat er die nacht iemand dicht bij u in de buurt goed bereikbaar is, zodat u snel hulp hebt bij eventuele complicaties zoals extreme pijn, misselijkheid of een nabloeding.
  • De behandelend anesthesioloog maakt afspraken over de voor u geschikte pijnmedicatie. Als u in dagbehandeling wordt behandeld, raden wij u aan om vooraf al paracetamol in huis te hebben. Advies over het gebruik krijgt u bij het naar huis gaan. Afwijkende pijnmedicatie ontvangt u na de ingreep op recept van de arts. U kunt uw medicijnen afhalen bij uw eigen apotheek of bij de apotheek in het ziekenhuis.

Recovery

Na de operatie brengen de anesthesioloog en de anesthesiemedewerker u naar de Recovery of uitslaapkamer. Het azM heeft op niveau 2 een recovery ten behoeve van het Chirurgisch Dagcentrum en op niveau 3 een Recovery/PACU gekoppeld aan de Centrale Operatie-afdeling. De PACU is de Post Anesthesia Care Unit en is 24 uur per dag en 7 dagen per week geopend. Hier zien gespecialiseerde verpleegkundigen er op toe dat u rustig bijkomt van de operatie en er wordt bijzondere aandacht besteed aan met de operatie/ingreep samenhangende zaken zoals pijn, misselijkheid en braken, bloedverlies e.d. Evenals tijdens de operatie, bent u op de recovery/PACU aangesloten op de bewakingsapparatuur. Soms loopt er een slangetje door uw neus om uw maag te ontlasten of om u extra zuurstof te geven. De medische zorg en coördinatie vallen onder de afdeling Anesthesiologie. Zodra u voldoende wakker bent uit de narcose, of de ruggenprik voldoende is uitgewerkt, gaat u terug naar de afdeling. Het kan ook zijn dat u nog enige tijd op een speciale bewakingsafdeling moet blijven omdat de aard van de operatie een wat langere intensieve zorg noodzakelijk maakt. U blijft dan een nacht op de PACU of u gaat naar een Medium Care of Intensive Care afdeling. Zowel op de PACU als op de Medium Care en de Intensive Care kunt u bezoek ontvangen.

Contact 

Heeft u vragen, of doen zich na afloop thuis bijwerkingen of complicaties voor, zoals hevige pijn, een nabloeding of koorts boven 38°C, dan kunt u contact opnemen met de polikliniek van het specialisme dat de ingreep verricht heeft, of met uw huisarts. Buiten kantooruren kunt u contact opnemen met de Spoedeisende Hulp (SEH).