Zorg rondom de operatie

Tijdens de ingreep

Mogelijk ontmoet u tijdens de ingreep een andere anesthesioloog dan degene met wie u het voorbereidende gesprek op de polikliniek Anesthesiologie hebt gehad.

Met het toedienen van anesthesiemiddelen maken we de ingreep mogelijk.
Met anesthesie kunnen we namelijk:

  • pijn en ongemakken van de ingreep wegnemen;
  • het bewustzijn verminderen;
  • pijnprikkels onderdrukken;
  • de spieren ontspannen;
  • ongewenste en onbewuste reflexen dempen.

Afhankelijk van de ingreep, uw gezondheidstoestand en uw persoonlijke voorkeur kunnen vaak verschillende soorten van anesthesie toegepast worden. Tijdens het voorbereidende gesprek heeft de anesthesioloog samen met u de beste vorm van anesthesie gekozen. In een enkel geval kan het voor de operatie noodzakelijk zijn om alsnog voor een andere vorm van anesthesie te kiezen.

Mogelijke bijwerkingen van anesthesie:

  • Misselijkheid en/of braken;
  • keelpijn en heesheidsklachten; 
  • urineretentie (verminderde blaasfunctie bij plaatselijke anesthesie);
  • allergische reacties ten gevolge van medicijnen;
  • ademhalingsstoornissen.

Al deze bijwerkingen zijn meestal tijdelijk en van korte duur.