Ik krijg anesthesie. En nu?

Tijdens de ingreep

De voorbereidingsruimte

Voorafgaand aan uw ingreep wordt u door een verpleegkundige in de voorbereidingsruimte opgevangen. Dit wordt ook wel de Holding genoemd. Hier wordt een veiligheidschecklist met u doorgenomen. Wij vragen bijvoorbeeld uw naam, geboortedatum, het type ingreep en eventueel aan welke zijde u geopereerd wordt (links of rechts). Tevens wordt het polsbandje gecontroleerd. Deze vragen worden herhaaldelijk gesteld om uw veiligheid te garanderen en om te kijken of alle beschikbare medische informatie over u klopt. Uw veiligheid staat voor ons immers voorop. In de voorbereidingsruimte krijgt u ook eventueel medicijnen, een epidurale ruggenprik of lokale verdoving toegediend. Dit is  afhankelijk van het type ingreep en de anesthesievorm die vantevoren met u besproken is. Vervolgens krijgt u een operatiebed en operatiemuts en komt het anesthesieteam u ophalen. 

Op de operatiekamer

Op de operatiekamer zijn de anesthesioloog, anesthesieverpleegkundige, operatieassistent, chirurg en arts-assistent aanwezig. Dit team zal tijdens uw ingreep verantwoordelijk voor u zijn. Voorafgaand aan uw ingreep neemt dit team nogmaals de veiligheidsvragenlijst met uw door. Als alles gecontroleerd is, dient de anesthesioloog de anesthesie toe. Er zijn verschillende vormen van anesthesie. Uitleg over deze verschillende anesthesievormen vindt u hier en worden met u besproken tijdens de pre-operatieve screening. Ongeacht het type anesthesie wordt u altijd aangesloten op een bewakingsmonitor. Zo krijgt u een bloeddrukmeter en zuurstofmeter aangesloten. Verder maken we een hartfilmpje en leggen een infuus aan. Zo kunnen we u tijdens de anesthesie goed in de gaten houden. Tijdens uw ingreep kan uw familie wachten in de divisieruimte of in het bezoekersrestaurant. Via de verpleegafdeling of het Chirurgisch Dagcentrum wordt uw familie geïnformeerd wanneer u op de Recovery (de uitslaapkamer) gearriveerd bent. Ingrepen onder sedatie (roesje) vinden vaak op andere afdelingen in het ziekenhuis, buiten de operatiekamers, plaats. 

Welke anesthesioloog? 

Mogelijk ontmoet u tijdens uw ingreep een andere anesthesioloog dan degene die u tijdens de pre-operatieve screening op de Polikliniek Anesthesiologie heeft gesproken. Onze vakgroep is dusdanig groot dat we het helaas niet zo kunnen plannen dat u dezelfde anesthesioloog op de dag van uw ingreep tegenkomt. Houdt u er verder rekening mee dat in ons ziekenhuis ook veel arts-assistenten in opleiding en gespecialiseerd verpleegkundigen werken. Tijdens uw ingreep komt u daarom ook vaak met een arts-assistent of gespecialiseerd verpleegkundige in aanmerkingen. Deze werken altijd onder supervisie en verantwoordelijkheid van de anesthesioloog.